ברכת הגומל אחר אירוע מוחי

שאלה

האם אדם שעבר אירוע מוחי צריך לברך 'ברכת הגומל', ומדוע?

תשובה

אם יכול לברך ודאי שחייב בברכה אין לך חולה ונתרפא יותר ממנו.

הרב יעקב אריאל | ל' ניסן תשע"ו 12:42