ברכה על סילוק משכנתא

שאלה

האם יש לברך ברכת שהחיינו או הטוב והמטיב על סילוק מוקדם של משכנתא? תודה

תשובה

מברכים על קנין חדש שנכנס לרשותו. ולכן אם מצא מציאה מברך עליה, אבל על הוצאה לא מברכים, ולכן בקנין בית מברכים על הבית שנקנה אבל לא על הכסף שהוצא. ולכן אם דוד עשיר סילק את המשכנתא עבורך אתה יכול לברך שהחיינו כדין שמועה טובה, ואם המשכנתא על שמך ושם אשתך אתה יכול לברך הטוב והמטיב כשדוד עשיר סילק אותה. וכן אם זכית בפייס וסילקת את המשכנתא, אתה מברך על הזכיה אבל לא על הסילוק. לכן אם הוצאת מכספך וסילקת - אין לברך.  

הרב יעקב אפשטיין | כ"ב אדר תשע"ו 10:24