בכורות לעתיד לבוא

שאלה

מה יקרה אם הבכורות לעתיד לבוא (בנוגע לעבודת המקדש)

תשובה

מבין ששאלתך האם עבודה במקדש כשרה בבכורות. 

עבודה אינה כשרה בבכורות שאינם כהנים והם זרים ופוסלים עבודה, וכל היתרון של בכור הוא בירושה, ורשאי ליטול ידים לכהנים אם אין לויים, וצריך לצום או להשתתף בסעודת מצוה בערב פסח. 

הרב יעקב אפשטיין | כ"ח אדר תש"פ 10:37