אתרוגים

שאלה

האם נכון שמרססים את האתרוגים ואסור להשתמש מבחינה בראותית בקליפה להכנת ליקר?תודה חנה

תשובה

שלום וברכה !

אינני יודע במה משתמש כל אחד ממגדלי האתרוגים להגנה על הפירות ממחלות וחרקים. ישנן אפשרויות רבות ומגוונות ויש להניח שהמגדלים משתמשים בשיטות שונות.

לגבי מרבית חומרי ההדברה הנפוצים, משך הזמן העובר מהריסוס ועד לשימוש בפרי לאכילה, הוא מספיק ארוך כדי שריכוז  החומרים יהיה מתחת לסף הרעיל. בכל מקרה יש לשטוף את הפרי לפני השימוש בו.

מגדל שמשתמש בחומר אסור, בסמוך לקטיף, עלול לפסול את הפרי מהיותו ראוי למאכל, ואז תהיה בעיה שלא ניתן יהיה ליטול אותו בחג, מפני שהאתרוג חייב להיות ראוי למאכל. (לכן באתרוג עורלה, לדוגמא, אי אפשר לצאת ידי חובה.) 

בברכה

מוטי שומרון

 

אגרונום מוטי שומרון | כ"ג תשרי תשע"ז 9:28