איסור טעם מדבר שנדר ממנו

שאלה

נדר לא לאכול בשר האם מותר לאכול ביצה מן החמין.? גם מה דין הביצה בתשעת הימים? תודה מראש

תשובה

אם נדר מבשר מסויים אסור גם בטעמו הבלוע בביצה. אם נדר סתם מבשר מותר בטעם הבלוע בביצה.

בקשר לטעם בשר בתשעת הימים עי' או"ח סי' תקנא ס"י ומשנה ברורה ס"ק סג שנהגו שלא לאכול מה שקיבל טעם בשר.

הרב יעקב אפשטיין | כ"ט חשון תשע"ז 9:57