אוהב ושונא בהלוואה

שאלה

שלום שמעתי שעור בהלכות . הרב אמר בשעור שאם אוהב ושונא מבקשים הלוואה ממישהו והוא יכול להלוות רק לאחד אז ילווה לשונא. הרב קשר זאת להלכה לסייע לשונא לפרוק את משא בהמתו לפני שמסייע לאוהב , עמ"נ לכוף את יצרו. זה נשמע לי תמוה. האומנם כך ההלכה ? תודה.

תשובה

זה נכון מה שהורה לך. 

הרב יעקב אפשטיין | כ"א אדר ב תשע"ט 11:48