שפוד בערב פסח

שאלה

שלום עליכם צליתי בשר לליל הסדר. לא היה ברשותי רשת חדשה, ולכן הבערתי אותה כעשר דק' עם אש על ידי שהייתה מונחת בגחלים, הרשת לא הייתה בת יומה. לאחר מכן ראיתי שהרשת הייתה צריכה להאדים מה שבפועל לא היה כן, מה דין הבשר? ברוכים תהיו

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


לא הובהר בשאלה האם השיפוד היה בשמוש חמצי גמור או שמא רק השתמשו בו בבשר רגיל ויש חשש שמא היה בו מלח שלא הוכשר. אני מתיחס כאילו לא היה על השפוד חמץ בודאי אלא ספק, ועל כן המאכל מותר.

אולם אם היה על השפוד חמץ גמור (לחם וכדו') אם היה בן יומו האוכל אסור אבל שאינו בן יומו יש להקל מכיוון שהוא הכשיר את השפוד, אמנם לא כלבון חמור, אבל לבון קל היה שהוא כהגעלה, ובמקרה כזה נקט הפמ"ג  באשל אברהם סי' תנא סעי' כז אות יא להקל. 

מועדים לשמחה

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ט"ז ניסן תשע"ה 18:13