צלית כבד עוף בתנור כשאש מלמעלה

שאלה

האם ניתן להכשיר כבד עוף על גבי רשת בגריל העליון של התנור?

תשובה

מותר, אולם יש להניח כלי מתחת לכבד שכל הדם יצא לשם (וכמובן להכין את הכבד בחיתוך ומליחה שלפני צליה). חוץ מזה צריך לזכור שצריך להכשיר את התנור לפני שימוש לבשר שהוכשר כבר.

הרב יעקב אפשטיין | כ"א תשרי תשע"ז 12:03