צליית כבד על גריל חשמלי

שאלה

האם מותר לצלות כבד עוף על גריל חשמלי? אם כן מה עושים
לרשת הצליה?

 

 

תשובה

רשת הצליה צריכה לשמש רק לשם צליה. כמו"כ אין לצלות על
גריל מסתובב אלא על רשת ושהדם יזוב למטה. מקום נפילת הדם הוא
טרף וע"כ התנור צריך להיות פתוח כדי שהאדים העולים מהדם לא
יחזרו אל הכבד. כמו"כ אם נפל בשר חם על מקום הדם הוא
נטרף. יש לייחד אפוא תבנית מיוחדת לאסוף הדם שלא תהיה בשימוש
כל שהוא או תבנית חד פעמית ולהשליכה

הרב יעקב אריאל |