צליית כבד ושאר בשרים על מנגל גחלים

שאלה

האם ניתן לצלות כבד יחד עם שאר בשרים, על אותה הרשת של
מנגל פחמים?

 

 

תשובה

מותר לצלות כבד עם שאר בשר בתנאי שחתכו את הכבד שתי וערב
ומלחו אותו מליחה מועטת, כמו"כ צריך שהדם אשר יצא מהכבד
ומהבשר לא יגיע לבשר אלא יפול למטה וישרף.

 

 

הרב יעקב אריאל |