פירות בשוק

שאלה

מחרי הפירות בשוק זולים בצורה משמעותית ברצני לדעת איזה פירות אפשר לקנות בשוק ללא חשש ערלה? כמובן שאני מעשר בבית לחומרא!

תשובה

לכתחילה יש לקנות רק במקומות מפוקחים שאין בהם חשש. יש מי שנוקט שאפשר להקל בכל דבר שאין בו חמישים אחוז ערלה, וזה רוב הפירות הרגילים (לא הסוב טרופיים). נראה שרק בשעת דחק אפשר לסמוך על כך.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |