ספק בבישול גוי

שאלה

בס"ד

לאשכנזים - בביתנו אשה לא יהודיה. אנחנו מדליקים גז לצורך בישול. היא יודעת שלא להתערב בענייני בישול אלא שראיתיה במשחקת עם הגז וייתכן שהוא נכבה תוך כדי וכנראה שהיא הדליקה מחדש.
האם זה אוסר את המאכל? את הכלי? את שאר הכלים בבית (שהרי יכול להיות שהיה מקרה דומה עם כלי אחר)?
האם זה משנה אם המאכל היה היה חצי מוכן?

בתודה

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

לפי הדברים נראה שאין זה ודאי אלא ספק, ובכל ספק דרבנן לא אוסרים.
אם היה ודאי הדלקת אש של הנכרית, אין אוכלים את המאכל, ואילו לגבי הכלים בכל ספק (כגון: משרתת) אפשר להקל.
במאכל שכבר מבושל כשליש בשולו ואפשר לאוכלו (בדוחק) אין איסור.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |