סכינים לחיתוך גבינה קשה

שאלה

קבלנו מאנשים שאינם שומרי מצוות סכינים ששמשו לפני שנים לחיתוך גבינה קשה. איך להכשירם?

תשובה

תגעילו אותם ברותחים לאחר ניקויים.

הרב יעקב אריאל |