מעשרות ותרומות בחנות הפתוחה בשבת

שאלה

הורי קונים ירקות ופירות ברשת שהיא פתוחה בשבת. לרשת קוראים "סטופמרקט" והיא נמצאת בצומת יגור. האם אפשר לאכול מהירקות האלו מבחינת תרומות ומעשרות ועורלה? יש בעיה כל פעם לעשר כי אנחנו מגיעים לעיתים קרובות לבקר וזה יוצר סיבוכיות וחוסר נעימות אם שואלים על הירקות.

תשובה

אם יש למקום תעודת הכשר שהפרישו שם תרומות ומעשרות על ידי הרבנות המקומית, אפשר לסמוך על התעודה. אולם אם אין תעודה אלא בעלי המקום אומרים, אין הם נאמנים, כיוון שכבר כתב ערוך השלחן שבימינו אין נאמנות לסוחר כעד אחד, ולכן אין לאכול מהנקנה שם ללא הפרשה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |