מחבת חלבית שטיפטף עליה מרק בשרי

שאלה

מה דין מחבת חלבית שטיפטף עליה מרק בשרי רותח - המרק טיפטף כאשר הרימו מרק עם כף מהסיר כאשר הסיר היה על האש והמרק היה רותח. המחבת היא טפלון?

תשובה

צריך הגעלה. היה מקום להקל לפעמים בגרידה אבל לדינא נראה שעדיף להגעיל את כלי.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

|