כשרות תל אביב מהדרין

שאלה

האם כשרות רבנות תל אביב מהדרין היא אכן מהודרת ואפשר לסמוך על זה גם מי שרגיל לאכול רק כשרויות מהודרות?

תשובה

נא להתקשר לרבנות המקומית בתל אביב או למשגיח במקום המסויים ולשאול אותם האם המשגיח נמצא כל הזמן? איזה ירק משתמשים? מה עם בשולי עכו"ם, האם זה טוב גם לספרדים או רק לאשכנזים? וכן אם יש חלב או אבקת חלב עכו"ם? לאחר בדיקה עם המשגיח אפשר להחליט על רמת הכשרות.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |