כשרות שיפודי עץ

שאלה

האם צריך כשרות לשיפודי עץ?

תשובה

שיפודים שלא ניכר בהם שום משיחה, אלא הם נראים כעץ רגיל, אינם צריכים כשרות.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |