כשרות פרות א"י בחו"ל

שאלה

האם פרות שחברת אגרקסקו שולחת לחו"ל הינם כשרים בהיבט של ערלה, תרומות ומעשרות?

תשובה

אין על כך פיקוח ולכן יש הרבה מפירות הערלה שיוצאים לחו"ל.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |