כשרות על פי מסורת ולא על פי סימני טהרה

שאלה

(קראתי בערוץ 7)
כמעט כל הפרות שנשחטות בדרום אמריקה במסלולי השחיטה של
כשרות "גלאט" מקורם בזן הפרות "שבו". כך טוען משגיח כשרות
שסייר שם לאחרונה והתחקה אחר שורשי הבקר.
זן ה"שבו" נאסר לאכילה על ידי החזון איש לפני למעלה מחמישים
שנה מכיוון שאין מסורת על אכילתו. על פי הדיווח, בשבועון החרדי
"משפחה", הרב אלישיב הקים צוות בדיקה מיוחד לנושא זה

שאלתי, למה לא סומכים על סימני טהרה והאם כל העדות נוהגות כך?

 

 

תשובה

יש אומרים שלא די בסימני כשרות אלא יש צורך גם במסורת רצופה
ולשוורים אלו אין מסורת.
בעיה דומה התעוררה עם גלוי אמריקה והבאת תרנגול ההודו לאירופה.
יש לו סימני כשרות אולם אין לו מסורת. ולכן היו שנמנעו מלאוכלו

 

 

הרב יעקב אריאל |