כשרות על גרעינים

שאלה

האם גרעינים שחוריםאו גרעיני אבטיח צריכים כשרות? אני אעשה תרומות ומעשרות.

תשובה

אם הם לא קלויים, אין בעיה לאחר הפרשת תרומות ומעשרות. אם הם קלויים, צריך לדעת האם הוסיפו חומרים מסוימים או לא, כשאין תוספות אין בעיה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |