כשרות מכונות שתיה חמה

שאלה

שלום לכבוד הרב,
באוניברסיטה העברית, כמו בטח במקומות רבים נוספים, מוצבות
מכונות שתיה שאינן מושגחות בהשגחה מסודרת, ורק מציגות תעודות
כשרות של האבקות בהן משתמשות (לפעמים גם זה לא).
השאלה למעשה: האם ניתן להשתמש במכונות, עבור מישהו שלא
נמנע מאבקת חלב עכו"ם.
הפרטים שהייתי רוצה להבין:
א. האם סומכים על כך שבאופן כללי האבקות בשוק הישראלי כשרות?
ב. האם סומכים על כך שבעל המכונה אכן משתמש באבקה
שתעודה על כשרותה הוא מציג?
ג. חלק מהאבקות וודאי לא כשרות לפסח. המכונות ככל הנראה
ממשיכות לפעול בימי הפסח. האם זה מונע את השימוש בהן לאחר הפסח?
תודה רבה.

תשובה

א. איני יודע לאלה אבקות הינך מכוין אם כונתך לתה, קפה, סוכר
אבקת חלב בדר"כ אין בעיה בכשרותם בישראל ולא מוסיפים להם
תוספים שאינם כשרים.
ב. לגבי המכונות איני יודע מי מפעילן ותעודה בשם מי הוא מציג.
באופן כללי צריך שיגיש תעודת כשרות של הרבנות המקומית.
ג. איני יודע באיזו תדירות ממלאים את המכונות עכ"פ אם עבר כבר
זמן כדי מילוי ודאי שאין חשש לחמץ שעבר עליו הפסח. במוצרים
רגילים של תה קפה סוכר חלב וכד' אין בעיה של חמץ שעבר עליו
הפסח ולכן ההחלפה נעשית מחמת חומרא ולא מחמת חמץ.

 

הרב יעקב אריאל |