כשרות בתמרים

שאלה

קבלתי עוגיות מתמרים ותמרים שגדלו על עץ של משפחה לא דתיה, האם מותר לאכול אותם, מה דינם?
אינני יודעת פרטים לגבי הגידול והטיפול בעץ (לדוגמא בשבת), שנת שמיטה, האם העץ הופרה בשנת השמיטה וכו’..., מעשרות ועוד, מה צריך לקחת בחשבון?

תשובה

בדרך כלל בתמרים אין חששות של ערלה. אם כן, החשש היחיד הוא תרומות ומעשרות. שאר החששות שהעלת (טיפול בשבת, שמיטה וכו') אינם פוסלים את המאכל. לעניין תרומות ומעשרות, את יכולה כעת לעשר את התמרים.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |