כלי בשרי שנגע בכלי חלבי

שאלה

שלום הרב, כלי בשרי עם בשר שנגע בכלי חלבי עם חלב בחום שהיד סולדת בו. רק הצד החיצוני של שני הכלים. מה הדין לפי האשכנזים ולפי הספרדים?

תשובה

אם אחד הכלים רטוב במקום הנגיעה שניהם צריכים הגעלה אם הם יבשים אינם צריכים כלום.

הרב יעקב אריאל |