חביתה ממחבת בשרי עם גבינה

שאלה

חביתה שטגנוה במחבת בשרי האם מותרת באכילה עם גבינה

תשובה

לספרדים מותר לאוכלה עם גבינה לאשכנזים מותר לאוכלו בצלחת חלבית אבל לא לערב עם גבינה.

הרב יעקב אריאל |