זמן צליית בשר

שאלה

כמה זמן צריך לצלות בשר במקום מליחה חתיכה במשקל 500
גר'? אם יש אש פתוחה האם אפשר לשים את הבשר במגשיות
מאלומיניום ולסמוך על השיטה של האג"מ שאפשר לצלות בחום של
גריל חשמלי?

 

תשובה

תלוי מאד איך חתוך הבשר, וצריך שהוא יתייבש כולו מבחוץ כדי שתותר
אכילתו (חכ"א לה, א). צליה צריכה להיות על רשת וכדו' שהדם
יטפטף החוצה בתנור פתוח! לגבי צליה במגשים כשלא נמלח, כיון
שלא נמלח הדם שיצא למגשים יחזור ויכנס בצלי ויאסרהו, וע"כ אין
לעשות זאת.

הרב יעקב אריאל |