הגעלת מערבל לפסח

שאלה

האם מותר להכשיר לפסח את המערבלים המשמשים להקצפת חלבונים לעוגות?

תשובה

נלענ"ד, מכיון שקניית מערבל חדש היא הוצאה גדולה מאד, הרוצה להשתמש בו לאחר ניקוי יסודי מאוד- רשאי. מיהו בעל נפש יחמיר.

אך כיום, שהוזלו מכשירים אלו, ויש מעבדי מזון זולים, אם אפשר לרכוש מעבד מזון חדש הדבר עדיף.

 ויש להעיר: כיום ישנם שני סוגי מעבדי מזון. יש מערבל מהסוג הישן שגוף המנוע הוא מעל לחלקים שמכילים את האוכל ואולי שם יש חשש שמא יפול חמץ מגוף המנוע לתוך המזון אך יש סוג אחר של מעבד מזון שגוף המנוע הוא מתחת לחלקים ובו אין חשש שמא יפול חמץ מגוף המנוע לתוך המזון. וע"כ אם ניקו את גוף המנוע היטב והגעילו את החלקים הבאים במגע ישיר עם המזון, או החליפום בחדשים, מותר להשתמש במעבד כזה בפסח ללא חשש.

הרב יעקב אריאל | ניסן-אייר תש"ע