האם שינים עליונות הם סימן לבהמה טמאה?

שאלה

איך יכול להיות חיות ובהמות כשרות עם שיניים בלסת העליונה?

תשובה

מכון כושרות | י"ב אלול תשע"ח 16:59

שלום וברכה

השלחן ערוך בסימן עט מביא כאחד מסימני הטהרה שאין לבהמה שיניים עליונות.

אך עיין בכף החיים שם ס"ק ב שכתב שכוונתו היא שרק שיניים קדמיות אין לה, אך שינים טוחנות אחוריות יש גם לבהמות טהורות.

בברכה

יצחק דביר