האם מותר לאכול אבקת חלב נוכרי ???

שאלה

האם מותר לאכול אבקת חלב נוכרי ???

תשובה

מצורף קישור לסיכום הדעות בנושא מאתר ישיבה :

אבקת מאכל נוכרי

רבני מכון התורה והארץ | ט"ו סיון תשע"ח 9:54