דם בלוע בעוף מוכשר

שאלה

מה דין עוף מוכשר שבזמן בישולו ניגר ממנו מעט דם? מה דין הכלים?

תודה

 

תשובה

עוף מוכשר מצטבר בו לעתים מוהל בצבע דם אבל אין זה מטריף לא את העוף ולא את הכלים.

הרב יעקב אריאל |