בשר ודגים

שאלה

אין לאכול בשר ודגים יחד משום סכנה.
מהי הסכנה?

תשובה

לדעת החתם סופר כיום לא ידועה הסכנה אך כיון שהמנהג השתרש ואף נפסק להלכה בשו"ע נזהרים אך לא מדין סכנה

הרב יעקב אריאל |