הכשרת תנור 'פירוליטי' בפסח

שאלה

כיצד אפשר להכשיר לפסח תנור 'פירוליטי'?

תשובה

בתנור ה'פירוליטי' קיים מנגנון ניקוי עצמי על ידי חימומו לטמפרטורה גבוהה מאוד השורפת את כל הלכלוך שבתוכו. אפשר להכשיר את גוף התנור בהפעלת תכנית הניקוי העצמי (self cleaning). התבניות אינן נחשבות חלק מגוף התנור ויש לרכוש תבניות מיוחדות לפסח או להכשירן בליבון חמור.

רבני 'כושרות' |