אכילת פירות מסופקים במקום עבודה

שאלה

בחברה אצלנו קונים פירות וירקות ממקום שאינו מחזיק בתעודה. רוב הפירות מגיעים באריזות או עם מדבקות של בית אריזה כמו "פירות הגולן" או עם מדבקת ייצוא JAFFA. האם סימנים אלו מעידים שהפרי מגיע ממקום גדול שבוודאי מפרישים בו?

ולמעשה האם מותר לאכול מהפירות מדין כך שרוב הפירות אינן בגדר ערלה (ע"פ הגרע"י שמקל) ומספק להפריש ללא ברכה?

והאם זה נכון בכל הפירות או רק באילו "המסומנים"?

תשובה

לעניין הפירות שהגיעו אליכם ויש בהם חשש ערלה ותרו"מ, לעניין ערלה כבר כתבת את דעת הגרע"י שליט"א אולם אנו נוקטים כמוה רק בדיעבד כשנעשה, דהיינו אין לקנות סתם ממקום על סמך שבדיעבד הדבר מותר אמנם אם כבר קנו או מתארח אצל אחרים יכול לסמוך על דעה זו.

ועל כן בנידון שלכם אתם יכולים לדרוש שהחברה תקנה רק ממקומות שיש בהם הכשר, ואז יוצאים מחשש ערלה. דבר זה הוא זכות בסיסית של כל עובד שיקנו רק בחברה שיש לה כשרות, אדרבא אם תתעקש על תעודה הרי שהצלת את העובדים כולם, ואולי גם החברה המשווק את המזון תבקש כשרות.

הסימון לבד איננו מספיק שהרי יש פעמים בתי אריזה שיש להם שני "קווים" אחד כשר ואחד לא, וכמו כן לפעמים יש החלפת ארגזים וכדו'. על יש לבדוק היטב שהמקור הוא טוב ולא הוחלף.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |