אכילת חגבים

שאלה

אם לתימנים יש מסורת לאכילת חגבים מדוע אנו לא אוכלים?
האם זה מעיד שמסורתם לא נכונה?

תשובה

מי שנסמך על המסורת שלהם ויודע היטב איזה מהם מותר ואיזה אסור יכול לאוכלם,

אלא שלא כ"כ מצויים חגבים שמותר לאוכלם כמו ארבה.

הרב יעקב אריאל |