(אכילת ביצי תרנגולות שאוכלות עוף(מבושל

שאלה

אבי הוא בעל לול לתרנגולי חופש - פירוש הדבר הוא: שהתרנגולות הינן חופשיות לא בכלובים, יותר בריאות והביצים שהן מטילות איכותיות יותר.
התפריט העיקרי של התרנגולות הוא בעיקר כל שאריות האוכל שאנו אוכלים בבית בין אם ירקות, אורז וכן שאריות עוף/בשר.

האם מותר, מטעמי כשרות, לאכול את הביצים של התרנגולות, אם הם אוכלות עוף וכד’?

תשובה

אפשר לאכול את הביצים.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |