איסור חדש באדנית

שאלה

אבל הרב, מדובר שהוא מתחיל לזרוע אחרי פסח?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

ההיתר היה בכל נבט, והוספתי לפי מה שהבנתי בשאלה "אם הוא זרע הרבה לפני פסח", שהנבט כבר נמצא בפסח באדנית, אבל גם אם לא נזרע לפני פסח, נראה שאדנית (עציץ שאינו נקוב) בבית אפשר להקל שאין בו איסור חדש.

צום החמישי לששון ולשמחה
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |