שימוש במדיח כלים

שאלה

האם מותר להכניס כלים בשרים שטופים וכלים חלביים יחד לאותו
מדיח? בספר הבית היהודי יש אומרים שיש על מה להסתמך וזה
מותר מה עתך כבוד הרב

תשובה

איני מכיר את הספר ואף לא את המצב המאפשר להכניס כלים
נקיים עם כלים שטופים לאותו מדיח. עכ"פ תוך כדי השטיפה מתבשל
האוכל אשר על הכלים ונופל על כלים אחרים. אם הם מאותו מין
אין חשש בליעה מבשר לחלב ולהיפך אבל אם יש כלים בשריים בתוך
המדיח הם בולעים מהתבשיל החלבי החם ואח"כ יפלטו אותו לתוך מרק
או תבשיל אחר בשרי.
לכן אין אפשרותלהדיח ביחד כלים מכלים שונים אלא רק בזה אחר זה
בהחלפת מגשי הכלים והמסננות

הרב יעקב אריאל |