קרש חיתוך- הטבלתו

שאלה

האם קרש חיתוך לחלות המחופה זכוכית (ע"ג הזכוכית חותכים את
החלות) חיב בטבילה? האם בברכה?
האם קרש חיתוך במטבח חייב טבילה?

 

תשובה

כל כלי שמשתמשים בו לאוכל כאשר הוא מוכן לאכילה או ייגמר ע"י
השימוש בו צריך טבילה. ולכן לוח זכוכית שפורסים עליו לחם צריך
טבילה (חז"ל גזרו טבילה על כלי זכוכית) ואילו קרש חיתוך כיון
שעשוי עץ אין צריך טבילה. וכלי פלסטיק יש מחמירים לטובלם ללא
ברכה אולם מעיקר הדין אי"צ בכך. וע"כ קרש חיתוך, אם משמש
לחיתוך ירקות ועשוי מחומר המחייב טבילה כגון מתכת או זכוכית צריך
להטבילו.

 

הרב יעקב אריאל |