צליית כבד בתנור

שאלה

אדם צלה כבד בתנור חשמלי על הרשת שהוא מניח עליה תבניות אפיה. מתחת לרשת הניח תבנית אפיה מלאה מים באופן שהדם נזל לתוך המים. הכבד נצלה ע"י גוף חימום חשמלי מעליו. מה הדינים במקרה זה?

תשובה

אם המים העלו אדים הכבד התבשל בהם והוא אסור מה גם שלתוך המים והאדים התווסף גם הדם שיצא מן הכבד
אלא שאם יש פי ששים במים כדי לקבל את כל הדם שנטף לתוכו הדם התבטל אך כאמור עצם הבישול באדים הטריף את הכבד 

ובכלל גם כשצולים בתנור ללא מים צריך להשאיר את הדלת פתוחה כדי שהאדים לא יעלו מהדם ויטריפו את הכבד
א"כ הכבד טרף ואם בשלוהו אח"כ או אכלוהו חם כל הכלים שהשתמשו בהם צריכים הכשר
גם התבנית ספק טריפה ועל כן היא צריכה הגעלה. הרשת טריפה וצריכה ליבון 

חלל התנור נתמלא בשעת הצליה אדי דם שנבלעו בדפנותיו. אין רק בגדר 'ריחא' כמו באפיה ונראה שצריך להמתין עם הכשרת התנור 24 שעות, ואז להפעילו בחום מירבי למשך כחצי שעה על מנת להכשירו, ואולי כדאי אח"כ להשים קערת מים כדי להגעילו (כמו מיקרוגל) באדי המים.

הרב יעקב אריאל |