צלחות וכלי חרס

שאלה

בס"ד
כל החרס הרגילים בימינו צלחות כלי הגשה ומקרוגל האם יש להם דין חרס מצופה באבר לעניין הצורך להטבילם בקנייתם מגוי? כן מה דין כלים כאלו בפסח האם צלחות שאוכלים בהן והן מחרס ניתן להכשיר אותן לפסח או לאו?

תשובה

אם כוונתך לחרס ממש ללא תוספות וציפויים. לפי ידיעתי הן אינן מצופות באבר ואי"צ להטבילן. אך בדרך כלל משתמשים במיקרוגל ולאכילה בחרסינה ולא בחרס. החרסינה מצופה בציפוי זגוגי והיא טעונה טבילה מספק אך לעניינים כגון לפסח דינה כחרס 

כיון שלא ניתן להגעילן צריך לקנות כלים אחרים.

הרב יעקב אריאל |