סיר שהתבשל על גריל/ אסכלה הבלוע באיסור

שאלה

מה דינו של סיר שהונח על גריל/ אסכלה מחוממת הבלועה באיסור
ואינה בת יומה?

מה דינו של המאכל שהתבשל בסיר זה? (בדיעבד).

 

 

 

תשובה

כל גריל/אסכלה/ קרני הגז הוא בחזקת טרף כיון שלעתים תבשיל
חלבי גולש ולעתים תבשיל בשרי (ולכן המגש שמתחת למבערי הגז הוא
טרף ואם נפלה חתיכה חמה עליו היא אסורה).
אך אם הם יבשים והונח עליהם סיר אין בליעה מכלי לכלי ללא רוטב.

ןעוד, בדר"כ קרני הגז וכן שאר האביזרים הנ"ל מלובנים באש כל
הזמן הם אינם טרפים ולכן הסירים עליהם אינם נטרפים.

הרב יעקב אריאל |