נאמנות מי שאינו שומר מצוות

שאלה

העובדים בישיבה אינם שומרי תורה ומצוות ולכן יכולות להתעורר הרבה
בעיות אם אין משגיח צמוד. האם יש גם בעיה של נאמנות של העובדים?

 

 

תשובה

עובדים שאינם שומרי תורה ומצוות אינם אמינים בענייני כשרות ויש
להשגיח עליהם. אך אין צורך במשגיח צמוד, אלא במשגיח יוצא ונכנס
שמוודא שלא יעשו שום דבר אסור. מכיוון שכל המוצרים כשרים הרי
אין חשש אלא בתערובת בשר וחלב. או ליתר דיוק שימוש בכלי חלבי
בתבשיל בשרי. לכן יש להזהירם שלא יעשו כן. ועליהם לחשוש שאם
ייתפסו בתערובת כלים הם יפוטרו. כי רק כאשר הוא חושש מפיטורין
הוא לא יעשה דבר בניגוד לרצון בעה"ב.

הרב יעקב אריאל |