מיקרוגל

שאלה

האם ניתן לנהוג באופן קבוע במיקרוגל שמחממים בו דברים
בשריים (או חלביים) ואחת לכמה זמן - מכשירים אותו (מחכים 24
שעות ומחממים בתוכו כוס עם חומר ניקוי עד שתגלוש) ומחממים בו
את הדבר ההופכי?

תשובה

במיקרוגל יש להשתמש תמיד בכלים סגורים בלבד. רק כך אפשר
להפריד בין בשר לחלב.
די לקבוע מין אחד, או בשר או חלב שיהיה תמיד מכוסה. אך למנוע
כל תקלה אני מציע שתמיד האוכל יהיה מכוסה, בין בשר ובין חלב.
(הדבר גם שומר על נקיון התנור).

 

הרב יעקב אריאל |