מחבת שנטרפה

שאלה

מה דין מחבת שנטרפה? ליבון קל חמור או הגעלה? מה דין טפלון? האם כאשר נשפך עי עירוי הדין משתנה? תודה רבה

תשובה

מחבת שנטרפה צריכה ליבון וכן מחבת טפלון ולכן אי אפשר להכשירה, השאלה היא האם המחבת אמנם נטרפה היינו שטגנו בה טרף או נבלות או בשר בחלב בן יומו.

הרב יעקב אריאל |