לאפות בשר וחלב יחד

שאלה

יודעני שאסור לבשל בשר עם חלב אך האם יש איסור לאפות בשר עם חלב? (בודאי מדובר באופה יהודי בשביל שגוי יאכל או סתם להתלמד בבי"ס קולינרי שבו בין כה וכה אין אוכלים את המאפים)
מה המקור לכך?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

עיין בירושלמי פ"ז דשבת ה"ב, שהצולה והמטגן יש בו משום בשול. והפר"ח (סי' פ"ז, הובא בגר"א אות יג), שגם לעניין בשר בחלב הצולה חייב. למרות שבירושלמי (פ"ו דנדרים) לא נפשטה הבעיא אבל במסכת שבת נפסקה. ועל כן נראה, שדין הצליה כבשול. אלא שכל זה כאשר מבשל יחד אבל בשתי בתבניות אין איסור של תורה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |