לאכול אצל מישהו שלא הטביל כלים

שאלה

האם ישנה סברא להתיר בדיעבד לאכול אצל משהו פרטי שידוע שלא הטביל כליו?

תודה רבה

 

 

תשובה

כלים שאינם טבולים אינם אוסרים את האוכל הנמצא בהם אך לכתחילה
אסור לאכול מהם.

הרב יעקב אריאל |