כף בשרית בסיר חלבי

שאלה

לפעמים אני מוצא כף בשרית בתוך סיר חלבי חם, וזה רק מה
שאני רואה. השאלה היא האם צריך לעשות מדי פעם הגעלה של
הכלים במטבח?

 

 

תשובה

את אותה הכף שנמצא בתבשיל יש להגעיל. אך אין צורך להגעיל את
כל הכלים במטבח. גם אם התערבה כף טריפה ביתר הכפות היא
בטלה ברוב. אמנם לכתחילה אין לסמוך על כך, משום דבר שיש
לו מתירין, אולם זה רק כאשר ידוע לנו שכף אסורה התערבה
באחרות, רק אז יש להגעיל את כל הכפות. אין לחוש לכך שמא עוד
כפות התערבו, כשלא ראינו אין לחוש.

הרב יעקב אריאל |