כנפיים מהמנגל ישר לסיר - המשך

שאלה

לכאורה אם גם הסיר וגם הכנפיים חמים יש לו דין של צלייה שמצריך ליבון ולא רק הגעלה, והרב כתב שמספיק הגעלה?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

אם אין אש בין הצלי והשפוד אין ליבון ולכן במקום שהכנפיים חמים (על הסיר הערתי שלא נכתב מה מעמדו), אבל אפילו בסיר חם דהיינו שאיננו עומד על האש אין צורך אלא בהגעלה. אם הסיר עמד על האש ישירות והוכנסו לתוכו כנפים כאן יש לדון האם צריך ליבון כיוון שהיתרא בלע וא"כ מספיק לו הגעלה כדין שיפוד של קדשים שלא היה נותר ולאחר זמן נהיה נותר, שדי לו בהגעלה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |