כמה זמן כלי מוחזק כבשרי או חלבי

שאלה

האם כלי שבושל בו בשר או חלב
ולא השתמשו בו כמה שנים עדיין מוחזק כבשרי או חלבי , והאם יש
הבדל בסוג הכלי לגבי שאלה זו?
תודה

תשובה

התישנות של כלים שהשתמשו בהם בהתר (כגון חלב או בשר כשר)
אינה מתירה אותם בשמוש למטרה אחרת לדעת רוב הפוסקים ויש
להגעילם. אולם היא מועילה לכלי חרסינה שבדרך כלל א"א
להגעילם אך בצרוף התישנות יש להקל ע"י הגעלה של שלוש פעמים.

 

 

הרב יעקב אריאל |