טבילת צנצנות

שאלה

האם צנצנות קפה או גרבר, שאני רוצה להשתמש בהם שימוש קבוע
חייבים בטבילה? בברכה?

תשובה

שימוש חוזר בכלי תוצרת חוץ מחייב טבילה 

הרב יעקב אריאל |