טבילת כלי שהשתמשו בו

שאלה

האם כלי זכוכית שחייב טבילה ויהודי השתמש בו נפטר על ידי
השימוש מטבילת הכלי ואם חייב האם אפשר להשתמש בו ללא טבילה

 

 

תשובה

הכלי לא נפטר מטבילה אפילו השתמשו בו.

 

הרב יעקב אריאל |